TJÄNSTER

KONSTRUKTION

Vi har en lång erfarenhet av att konstruera ”Cutting-Edge” maskiner. 
Till vår långtgående uppdragsgivare, Modig Machine Tool, har vi bistått med mekanisk konstruktion, ritningar och beställningsunderlag i över 35 år.

PRODUKTUTVECKLING

Vi har över 20 års erfarenhet av produktutveckling. Produktionsteknik, material och design sammanflätas till framgångsrika produkter som takräcken, sportutrustning och kaffemaskiner.

Beräkningar

En detalj, konstruktion eller produkt kan vara snygg, praktisk och mycket annat – men håller den, hur beter den sig och vilken livslängd har den?
Med hjälp av avancerad programvara gör vi beräkningar och analyser på det vi ritar men också åt kunder som själva inte har rätt verktyg för att kunna svara på frågor som dessa.

FIXTURERING

Vi utvecklar och konstruerar fixturer och verktyg för de flesta ändamål.
Tillsammans med beprövade tillverkare kan vi leverera en färdig lösning till dig som uppdragsgivare.

Övriga Tjänster

Saknar ni någon tjänst? Gränsar det till något av de områden vi håller på med? – ja, då är det högst troligt det är något vi kan hjälpa till med eller vet vem som är bäst lämpad att göra så. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.