Konstruktion

BEARBETNINGSMASKINER

Ända sedan SAJO-tiden har bearbetningsmaskiner varit hjärtat i MFAB. Kunskapen och traditionen sitter i väggarna brukar vi säga. Sanningen är att vi lär upp varje ny medarbetare och för erfarenheten, kunnandet och traditionen vidare på ett sätt som ständigt utvecklar varje medarbetare och gör MFAB till en unik samarbetspartner för våra kunder.

SPECIALMASKINER OCH AUTOMATION

Ofta räcker helt enkelt inte standardmaskiner till eller så finns det ingen maskin på marknaden som gör det som krävs. Tillsammans med kund, samarbetspartners och leverantörer tar vi fram unika lösningar som ger hållbar och ekonomisk produktion för många år framöver.

Lyftverktyg och gripdon

Hantering av produkter och utrustning är en viktig del av varje framgångsrik produktionsenhet. Oavsett om det gäller utrustning till robotar, portaler eller för manuell hantering hjälper vi er skapa säkra, ergonomiska och effektiva lösningar enligt rådande standard.

Reservdelar och anpassningar

Ibland går saker sönder och det finns inga reservdelar att köpa eller så kanske ni moderniserar er utrustning och behöver anpassa gamla gränsnitt till nya. Oavsett anledning finns vi här för att hjälpa er med en lösning.