FÖRETAGET

Affärskoncept

AFFÄRSIDÉ

Maskinkonstruktion Finnvedens AB genomför åt uppdragsgivare konstruktions –och beräkningsuppdrag enligt önskemål.

Vi bistår våra kunder med kvalificerad och erfaren personal inom området mekanisk konstruktion och beräkningar. Vi använder modern utrustning och avancerade cad-och beräkningsprogram i vårt arbete, allt för att kundens önskemål och krav skall tillgodoses.

Vi är aktiva inom ett brett produktområde, från maskinkonstruktioner till konsumentprodukter. Förutom konstruktions- och beräkningsuppdrag erbjuder vi våra kunder kompletta fixtur-lösningar, verktyg och specialmaskiner.

Vision

Vår vision är att vara en ledande leverantör av konstruktionslösningar inom mekanisk konstruktion i Sverige. Genom effektiv problemlösning och nydanande teknik ska vi skapa mervärde för kunden. Vi ska jobba kundfokuserat med fokus om ständiga förbättringar i våra processer, något som både vi själva samt kunden kommer att ha stor nytta av i det långsiktiga perspektivet.

HISTORIA

Maskinkonstruktion Finnvedens AB eller kort och gott MFAB bildades 1992 men dess historia börjar för 50 år sedan. I mitten av 70-talet bryter sig två konstruktörer ur SAJO Maskin och startade eget. SAJO blir kund till det nya bolaget och får snart sällskap av fler uppdragsgivare som t.ex. Tranemo Hydraulmaskiner (idag AP&T) och Arenco. 

På 80-talet inleds samarbetet med Modig Machine Tool som idag, 40 år senare, fortfarande är en stor kund. Det är under samma tidsperiod som Lars Tenefors börjar i företaget. Finanskrisen i början av 90-talet tog musten ur det dåvarande bolaget och två nya bolag bildades. 1994 slogs dessa bolag ihop och bildade Maskinkonstruktion Finnvedens AB då med Lars Tenefors som en av delägarna. Under detta decennium börjar t.ex. Thule och VBG köpa tjänster av MFAB. 

År 2000 börjar Jonas Poulsen i företaget och 2003 blir han delägare. Året därefter säljs de första bearbetningsfixturerna till Husqvarna, vilket blir starten på ännu ett långtgående samarbete. Tillsammans drev Lars och Jonas bolaget fram till årsskiftet 2016/2017 då det såldes till SID Group. Några år tidigare, närmare bestämt 2013, anställdes Kent Bengtsson som konstruktör och i mars 2018 tar han över den dagliga driften av bolaget. 

2020 är ett tufft år för många. För SID Group blir det övermäktigt och de tar beslut om försäljning av MFAB. De tidigare ägarna Lars och Jonas beslutar sig tillsammans med Kent för att lägga bud på bolaget och i november samma år är det nygamla ägandet ett faktum. Samtliga ägare är idag aktiva i bolaget och tillsammans med trogna kunder, leverantörer och inte minst medarbetare tar vi oss framtiden ann.

Kompetens

Det enklaste sättet att beskriva den kompetens vi har samlat är ”Know-How”. Kunskapen och erfarenheten kring att utveckla maskiner, fixturer och produkter går i arv och blandas med nytänkande och den senaste tekniken. Vårt praktiska kunnande är lika stort som vårt teoretiska och begränsas inte bara till mekanik utan berör det mesta inom industriell tillverkning och produktframtagning.

Vi sitter ofta med i projektledningen och bidrar med vårt kunnande från idéstadiet till projektslut. Vi har stor vana att utföra vårt uppdrag på distans då det är något vi alltid har gjort, förr via telefon och post, idag genom ett flertal olika plattformar. Oavsett om vi är en eller flera, är på plats fysiskt eller inte så har våra kunder alltid tillgång till vårt samlade kunnande och vår gemensamma erfarenhet.

Vi arbetar idag huvudsakligen i SolidWorks men har erfarenhet och kunnande i Inventor, Creo och Catia.

Långsiktighet

Vi tror på långsiktiga relationer med kunder och leverantörer, genom nära samarbete hittar vi de bästa och mest ekonomiska lösningarna. Ur öppenhet och ansvarstagande växer framgångsrika projekt fram och tillsammans skapar vi konkurrenskraft.

KVALITET

MFAB är certifierade enligt ISO9001 men det är inte det viktigaste när det kommer till kvaliteten på det vi gör.
För oss är yrkesstoltheten det viktigaste. Att sätta vårt namn på något vi står för, kunna säga till människor att det har vi ritat och framför allt höra om våra kunders framgångar i många år framöver.