BERÄKNINGAR

Hållfasthetsberäkningar

Att kunna förutse hållfasthet, stresstålighet och belastningar på olika konstruktioner är en vital del av vår arbetsprocess. Med kunnig personal och modern programvara kan vi testa, simulera och utföra beräkningar på befintliga och nya konstruktioner.

Flödesanalys

Text

SIMULERING

Text