Kund: Modig Machine Tool.

RigiMill är en 5-axlig vertikalfräs i två utförande ”Moving Gantry” och ”Moving Table”.
Arbetet med RigiMill maskinerna inleddes 2015.