• FlexiMill
  • HHV
  • Husqvarna

Kvalitetspolicy

  • Företaget och dess medarbetare skall alla arbeta så att kunden tas omhand på ett positivt och serviceinriktat sätt.
  • Vi skall vara goda lyssnare så att kundens krav och förväntningar på produkten uppfylls.
  • Vi skall göra rätt från början och leverera i rätt tid.
  • Vi skall ständigt försöka förbättra företaget och dess medarbetare genom utbildning samt genom att aktivt följa utvecklingen inom vårt område.
  • Produktkvalitet skall vara en ledstjärna i vårt arbete.
  • Det skall vara självklart för kunden att välja Maskinkonstruktion Finnvedens AB när han har behov av de tjänster vi kan erbjuda.

Förverkligandet

För att förverkliga vår affärsidé är personalen välutbildad och har erfarenhet av såväl konstruktionsuppdrag som projektledning. Vi arbetar gärna nära kundens organisation så att kundens kunskaper och erfarenheter blir en del av projektet.

Kundens krav och förväntningar är för oss centrala begrepp, att ha korrekt produktkvalité och att innehålla utlovade leveranstider är ledstjärnor i vårt arbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar och kompetensutveckling för att nå önskade resultat.

Maskinkonstruktion Finnvedens AB är certifierat enligt ISO 9001 sedan hösten 1998. Sedan hösten 2002 är vi certifierade enligt ISO 9001:2000.

Vi har kompetens att använda ett flertal Cad-program och beräkningsprogram. För tillfället är SolidWorks vårt primära CAD-program men skulle andra mjukvaror vara att föredra är vi inte främmande för detta.

Uppdragens omfattning varierar, i vissa fall genomförs uppdraget från idé till färdig produkt, i andra fall delar av detta. Kundens önskemål om dokumentation styr vilken typ av underlag som tas fram. Utöver konstruktionsarbetet kan vi ombesörja framtagning av prototyper och modeller.

Som vårt namn antyder har vi våra konstruktionsrötter inom maskinbranschen. Detta område är kompletterat med konsumentprodukter, fixturer, verktyg och specialmaskiner.

Om kunden önskar tar vi totalansvaret för konstruktion och i förekommande fall, tillverkning av utrustning. En produktionsklar och dokumenterad utrustning överlämnas till kunden.